Организационни събития


26.04.2023 г. СЕМИНАР 13.05.2023Г.

                                                    Уважаеми колеги,

    ЦОА "Кръстю Цончев и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 13.05.2023г. (събота) от 09:30ч. до 14:00ч. в гр. Варна, ФКЦ зала "Пресцентър" на тема: „Съпружеска имуществена общност като обособена съсобственост. Актуална съдебна практика“. с лектор доц. д –р Стоян Ставру.

   Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.