Организационни събития


17.05.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ АУДИОЗАПИСИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13.05.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ