Организационни събития


31.05.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Висш адвокатски съвет във връзка с международен стаж за млади адвокати в Париж.

 

 

31.05.2023 г. Писмо от Виск адвокатски съвет относно международен стаж за млади адвокати