Организационни събития


06.06.2023 г. СЕМИНАР 17.06.2023Г.

                                                    Уважаеми колеги,

    ЦОА "Кръстю Цончев и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 17.06.2023г. (събота) от 09:30ч. до 18:00ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс Кампус 90 (конферентна зала) с адрес бул. „Цар Освободител“ 90 на тема: „Насилие основано на пола и домашно насилие. Международни и национални аспекти“. с лектори съдия Весела Гълъбова и адвокат Владислава Дойчинова от САК.

    Сградата разполага със закрит паркинг – 5 лева за цял ден.

   Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.