Организационни събития


20.06.2023 г. Уважаеми колеги, Адвокатска колегия Варна обявява задание за набиране на оферти за избор на експерт - счетоводител за извършване на финансово счетоводна проверка. Офертите следва да се изпратят на имейл адрес : office@varnalaw.org или да се предоставят в офиса на Адвокатска колегия Варна на ул. "Батак" №7 в срок до 04.07.2023г.

20.06.2023 г. Задание