Организационни събития


30.06.2023 г. СЕМИНАР 22.07.2023Г.

                                                    Уважаеми колеги,

    ЦОА "Кръстю Цончев“ и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 22.07.2023 г. (събота) от 09:30ч. до 13:00ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс „Кампус 90“ (конферентна зала),  с адрес: бул.„Цар Освободител“ 90, на тема: „Новите промени в заповедното производство по ГПК. Електронно заповедно производство“, с лектори адвокат Светозара Петкова и съдия Кирил Петров.

    Сградата разполага със закрит паркинг – 5 лева за цял ден.

   Желаещите да посетят семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.