Организационни събития


05.09.2023 г. СЕМИНАР 16.09.2023Г.

                                                    Уважаеми колеги,

             ЦОА "Кръстю Цончев“ и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 16.09.2023 г. (събота) от 09:00ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс „Кампус 90“ (конферентна зала),  с адрес: бул. „Цар Освободител“ 90, на тема: „Съществени процесуални нарушения на досъдебното и съдебното производство по НПК, с лектор Красимир Шекерджиев – съдия от ВКС.

              Сградата разполага със закрит паркинг – 5 лева за цял ден.

 Желаещите да посетят семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.