Организационни събития


27.09.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Центъра за изследване на демокрацията

27.09.2023 г. Покана