Организационни събития


05.10.2023 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Председателя на АС на ВАК до членовете на Адвокатска колегия - град Варна.

05.10.2023 г. Съобщение