Организационни събития


06.10.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец октомври 2023г.

Уважаеми колеги,

 

В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. октомври 2023 г. заедно с линкове за участие онлайн в хибридните обучения, чрез платформата Zoom (с изкл. на 11,18,19,23,25,26 и 30.10.2023 г.).

06.10.2023 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец октомври 2023г.