Организационни събития


07.11.2023 г. СЕМИНАР 18.11.2023г.

Уважаеми колеги,

ЦОА " Кръстю Цончев " и Адвокатска колегия-Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 18.11.2023г. / събота/ от 09:30ч. до 14:00ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс "Кампус 90" /  конферентна зала/, с адрес: Бул. "Цар Освободител" № 90, на тема "Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023г. по тълк. д. №1/2020г., ОСТК, ВКС".

 лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК .

Сградата разполага със закрит паркинг-5 лева за цял ден.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията:

office@varnalaw.org