Организационни събития


10.11.2023 г. Покана за допълнителни билети за театрална постановка на 21.11.2023 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Предвид проявения голям интерес от членовете на колегията към театралната постановка "Кафе с претенция", Адвокатският съвет осигури допълнително ограничен брой билети съобразно останалата наличност в разпространителната мрежа.

Билети може да получите в офиса на Адвокатска колегия – Варна само лично.