ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


22.10.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл, съдържащ линкове на аудио записи от проведените на 17.07.2021 г. и на 16.10.2021 г. семинари.
прочети повече »

08.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА
прочети повече »

29.09.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА 28.09.2021 Г. МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ВАРНА – СЪДИЯ МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА-ЯНЕВА, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АС ВАРНА – АДВ. ДИМИТЪР ЧАВЕЕВ, СЕКРЕТАРЯ НА АС ВАРНА – АДВ. РЕНЕТА СТОЙЧЕВА И АДВ. МАДЛЕН СЛАВОВА - ЧЛЕН НА АС ВАРНА.
прочети повече »

23.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ ПРИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА.
прочети повече »

03.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВТОРИЯТ ЕТАЖ НА БАЗАТА В ГР. ВЕЛИНГРАД МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА. ЖЕЛАЕЩИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОЛЕГИЯТА. ДОМАКИН НА БАЗАТА Е ДИАНА КОТЛАРСКА, ТЕЛ. 0889393708
прочети повече »

25.06.2021 г. Уважаеми колеги,в раздел "Протоколи" са публикувани финансов отчет към 31.05.2021 г. и проектобюджет на Адвокатски съвет за 2021 г.
прочети повече »

24.06.2021 г. В Националното бюро за правна помощ се разглеждат годишно средно по 28 000 случая.
прочети повече »

24.06.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл съдържащ линкове с аудиозаписи от преведения на 19.06.2021 г. семинар
прочети повече »

22.06.2021 г. ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА 27.06.2021 Г.
прочети повече »

04.06.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“
прочети повече »