АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


02.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

Колеги,

      Уведомяваме Ви, че с оглед многобройните обаждания във връзка със заплащането на членския внос се възобновява приемането на такъв в брой в офиса на колегията до 13.00 ч. всеки работен ден. 

      Приемането на дължими суми за членски внос ще става при спазването на указанията за хигиенен контрол от служител на колегията, без адвокатите да бъдат допускани в офиса, съгласно издадените заповеди за работа в обявеното Извънредно положение. 

     Напомняме на всички колеги, че съгласно решения на Адвокатски съвет и Висш адвокатски съвет, взети на неприсъствени заседания, всички колеги са освободени от членски внос към ВАК и ВАС за периода 01.03.2020 г. - 31.05.2020 г.