АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


16.04.2020 г. 16 АПРИЛ - ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.

Честит празник, български юристи!

16 април е Ден на Българската конституцията и професионален празник на юристите! Днес се навършват 141 години от приемането на Търновската Конституция. През годините това събитие се е отбелязвало тържествено от адвокатите, от магистратите, политиците и обществениците. По обясними причини сега няма да се състоят традиционните чествания - сградите на адвокатските колегии и на съда ще останат затворени.

Самите юристи, поздравявайки се за празника, знаят колко смисъл и сила има в думите записани в основния закон на страната. Как от позицията на днешния ден осъзнаваме колко е важно правото на свободно придвижване, пътуване, изказване на мнение и ред други гарантирани от Конституцията права. 

За адвокатските колегии тази година празникът е белязан от неизвестност и изключителна трудност да упражняват професията, но от Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Варна пожелаваме на всички – бъдете здрави и силни, отстоявайте принципите на професията и не губете вяра и вдъхновение!