АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


05.06.2020 г. Близо 200 онлайн съдебни заседания отчита Адвокатска колегия-Варна

Близо 200 онлайн съдебни заседания отчита Адвокатска колегия-Варна

Близо 200 участия в съдебни заседания чрез дистанционна видеоконферентна връзка са осъществени в специално оборудваната зала на Адвокатска колегия-Варна от 24 април до сега.

Делата са предимно въззивни на Окръжния съд и граждански на Районния съд. От юни ще бъдат провеждани онлайн заседания и с Апелативен съд по наказателни дела, съобщават от колегията.

„Предмет на делата са казуси по спорове с компанията „Енерго Про“, както и трудово-правни или семейни спорове, а заседания има почти ежедневно“, посочва Калина Милославова, председател на варненските адвокати.

Дистанционните заседания се насрочват по преценка на съда, а провеждането им с някоя от адвокатските кантори става след изрично заявено желание за това от съответната страна по делото и с разрешението на съответния съд.

„Все повече колеги изявяват желание да участват в онлайн съдебни заседания от собствените си кантори. 30 минути преди заседанието системен администратор създава т.нар. „виртуална стая“, който се предоставя на точките за контакт“.

Залата за дистанционно участие на адвокати в заседания, създадена от колегията, се намира в Регионален център за правно консултиране на ул. „Пирот“№8 във Варна.