АКТУАЛНО


02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

31.07.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. АВГУСТ И ЗАПОВЕД № 47 прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


11.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДВИД НЕДОВОЛСТВОТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАК ОТ ЛИПСАТА НА ПОЗИЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ, ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ С ТАКАВА, ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕДИНОМИСЛИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

Някои от членовете на съвета смятат за ненужно подобно действие, с оглед на което на сайта на колегията е публикувана само Декларацията на ВАдвС.

Председател на Адвокатски съвет