АКТУАЛНО


02.12.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДВОКАТИ ЗА СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЗПП

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.11.2020 г. определянето на особени представители и служебни защитници по постъпили искания се разпределят чрез софтуер, с изключение на исканията по бързи и неотложни случаи с дежурни и резервни защитници.

Използваният софтуер ще бъде периодично актуализиран с оглед критериите и вътрешните правила за определяне на особени представители и защитници.

Председател на Адвокатски съвет