АКТУАЛНО


02.12.2020 г. Уважаеми колеги, В изпълнение на заявеното от АС при ВАК, за прозрачна работа и информираност ...

 

Уважаеми колеги,

В изпълнение на заявеното от АС при ВАК, за прозрачна работа и информираност и в отговор на поставяни въпроси на предходни Общи събрания и отправени запитвания от колеги какви суми са получавали членовете на АС за периода 2016 – 2019 година, назначавани като особени представители и служебни защитници по дела, публикуваме в закритата секция на сайта на колегията информацията постъпила от съда и НБПП.