АКТУАЛНО


03.12.2020 г. Публикуваната информация за получените възнаграждения от адвокати в качеството им на особени представители е въз основа на получени справки за изплатени възнаграждения от внесени депозити по дела от счетоводствата на Районен, Окръжен и Апелативен съд Варна. Секретар на Адвокатски съвет