АКТУАЛНО


12.05.2021 г. ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

12.05.2021 г. ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ НА ИК ВИСШИ ОРГАНИ