АКТУАЛНО


29.11.2021 г. Заповед относно достъпа до офиса на Адвокатска колегия - Варна на ул. Бакат № 7.

29.11.2021 г. Заповед