АКТУАЛНО


01.08.2022 г. Заповед относно достъпа до офиса на Адвокатска колегия - Варна на ул. Батак № 7.

01.08.2022 г. Заповед