АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


10.08.2022 г. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА НА УЛ. "БАТАК" № 7 ЗА 15.08.2022 Г.

Адвокатски съвет уведомява адвокатите от колегията, че 15.08.2022 г. с решение от 10.08.2022 г. на Общински съвет - Варна е обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна. По тази причина офисът на колегията няма да приема адвокати и граждани. 

Съдилищата от Варненски съдебен район ще работят на 15.08.2022 г.