АКТУАЛНО


19.10.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТЧЕТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С писмо от 12.10.2022 г. НБПП разпореди да не се изпращат подадените отчети след изтичане на едногодишен срок от приключване на делото. При изтичане на срока отчетите ще бъдат изпращани на НБПП по изрично настояване на адвоката, което ще бъде отбелязано от адвокатския съвет в становището на определеното за това място.

Адвокатски съвет