АКТУАЛНО


01.12.2022 г. Дежурни адвокати м.12/2022г.- гр. Девня

01.12.2022 г. Списък на дежурни адвокати за м.12/2022г.-гр. Девня