АКТУАЛНО


23.05.2023 г. Уважаеми колеги, офисът на Адвокатска колегия ще работи до 15ч. на 23.05.2023г.