АКТУАЛНО


16.04.2021 г. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
прочети повече »

05.04.2021 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.04.2021Г. ГР. ДЕВНЯ
прочети повече »

05.04.2021 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.04.2021Г. ГР. ПРОВАДИЯ
прочети повече »

05.04.2021 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.04.2021Г. ГР. ВАРНА
прочети повече »

05.03.2021 г. Уважаеми колеги, На 08.03.2021 г. офисът на колегията ще работи до 13.00 ч. Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

23.02.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. МАРТ 2021 Г. ЗА ГР. ВАРНА
прочети повече »

23.02.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. МАРТ 2021 Г. ЗА ГР. ДЕВНЯ
прочети повече »

23.02.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. МАРТ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ
прочети повече »

29.01.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 02.2021Г.
прочети повече »

29.01.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ М. 02.2021Г.
прочети повече »

29.01.2021 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 02.2021Г.
прочети повече »

31.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 01.2021 Г.
прочети повече »

31.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 01.2021 Г.
прочети повече »

31.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 01.2021 Г.
прочети повече »

14.12.2020 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че са получени стикерите за 2021 г. и може да ги получите срещу платен членски внос до м. 01.2021 г. включително. Адвокатски съвет
прочети повече »

04.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГРАД ВАРНА ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
прочети повече »

04.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГРАД ДЕВНЯ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
прочети повече »

04.12.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГРАД ПРОВАДИЯ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
прочети повече »

03.12.2020 г. Публикуваната информация за получените възнаграждения от адвокати в качеството им на особени представители е въз основа на получени справки за изплатени възнаграждения от внесени депозити по дела от счетоводствата на Районен, Окръжен и Апелативен съд Варна. Секретар на Адвокатски съвет
прочети повече »

02.12.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДВОКАТИ ЗА СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЗПП
прочети повече »

02.12.2020 г. Уважаеми колеги, В изпълнение на заявеното от АС при ВАК, за прозрачна работа и информираност ...
прочети повече »

30.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ НБПП ОТНОСНО ИСКАНИЯ ОТ АДВОКАТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗНАЧИТЕЛНО ПО - КЪСНО ПО ВРЕМЕ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН
прочети повече »

26.11.2020 г. КОПИРНИ УСЛУГИ В РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
прочети повече »

18.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕТЕ ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ВИ ДЕЛА КАТО СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ В СРОК ДО 05.12.2020 Г. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

30.10.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГРАД ВАРНА ЗА М. НОЕМВРИ 2020 Г.
прочети повече »